Avgifter

För att vi som förening ska ha råd att driva vår verksamhet måste vi få intäkter. En viktig sådan är träningsavgifterna som våra medlemmar betalar till oss. 

Medlemskap

För att bli medlem i vår förening (ett krav för att kunna träna hos oss) måste man betala en medlemsavgift. Detta gör man en gång per år. Avgiften är 100kr.

Träningsavgifter

Grupp Avgift/Termin Träningstillfällen/Vecka
Knattar
900kr
1
Barn Nybörjare
1200kr
2
Barn Fortsättning
1200kr
2+1 (Intensivgruppen)
Vuxen/Ungdom
1400kr
3

Rabatter

Familjerabatt

Vi erbjuder familjerabatt. Den baseras på antal familjemedlemmar som tränar. Den andre som tränar får 300kr i rabatt, den tredje får 500kr i rabatt och alla därefter får 700kr i rabatt vardera.

Studentrabatt

För de som tränar i vuxen/ungdomsgruppen och som studerar (på gymnasiet eller högre utbildning) så ger vi 200kr i rabatt (alltså samma avgift som för barngruppen).

Sen start

Om man börjar en bra bit in i terminen (gäller framför allt i vuxengruppen) så ger vi avdrag för detta. Storleken på denna rabatt beror på när man börjar.

Exempel på hur rabatterna funkar

Familjerabatten funkar så här. Från en familj tränar två barn hos oss. Det yngre tränar i knattegruppen och det äldre i barngruppen, priset blir då följande:
900+1200-300(2:a familj)=1800kr.

Från en annan familj så tränar tre personer. En förälder och det äldsta barnet som går i gymnasiet tränar i vuxen/ungdomsgruppen, det yngre barnet tränar i barngruppen. Kostnaden för denna familj blir som följer: 
1400+1400-200(student)-300(2:a familj)+1200-500(3:e familj)=3000kr.