Om Solna Judoklubb

Fakta

Föreningsnummer (RF): 12121-60
Organisationsnummer: 815200-8580
Plusgiro (PG): 448954-8

Styrelse

Följande personer är valda vid årsmötet 2022.

Ordförande

Gabor Laszlo
gabor@solnajudo.se

Kassör

Torbjörn Holmberg
torbjorn@solnajudo.se

Vice Ordförande

Niss Jonas Carlsson
nissjonas@solnajudo.se

Sekreterare

Larssa Andin
larssa@solnajudo.se

Ledamöter

Ala Shakrah
ala@solnajudo.se

Ylva Stiller
ylva@solnajudo.se

Ivana Girdzijauskas
ivana@solnajudo.se

Vlad Levborg
vlad@solnajudo.se

Maj Sundbom
maj@solnajudo.se

Valberedning

Jakob Wernqvist
valberedning@solnajudo.se

Klubbnyheter

Årsmötet

Välkommen till styrelsen säger vi till Ylva och Nils som...

Läs mer