Svartbälten

Under åren har ett antal av våra medlemmar förärats ett svart bälte (Dan-grad). Här kan du se vilka det är.

1 Dan

 • Douglas Bruce 1968
 • Jonas Räntilä 1992
 • Thomas Johansson 1993
 • Mats Larsson 1998
 • Tomas Andersson 2001
 • Amara Rabhi 2001
 • Magnus Melander 2002
 • Mostafa Dayan 2006
 • Shahin Foladi 2006
 • Gabor Lazlo 2006
 • Mathilda Sjöberg 2009
 • Magnus Ask 2013
 • Abulfazl Khederli 2015
 • Jan Gabrielsson 2015
 • Adrian Quintero 2018
 • Niss Jonas Carlsson 2023

2 Dan

 • Douglas Bruce 1974
 • Jonas Räntilä 1998
 • Thomas Johansson 1998
 • Mats Larsson 2001
 • Mostafa Dayan  2009
 • Shahin Foladi  2009
 • Gabor Lazlo 2009

3 Dan

 • Douglas Bruce 1987
 • Shahin Foladi  2015