Tack till alla som deltog vid årsmötet onsdagen den 27:e mars! Detta årsmöte resulterade i stora förändringar i styrelsen. Fyra styrelsemedlemmar avtackades, det var Ala, Maj, Torbjörn och Vlad som alla valt att lämna över manteln till nya krafter. De har alla bidragit mycket till föreningen och kommer bli saknade. Vi tackar även Jakob Wernqvist (valberedning) och Alex Minui (revisor) för deras fina insatser för klubben.

Nya personer och roller

På mötet valdes Sara Ek, Stefan Isaksen och Alex Minui till styrelsen. Som ny ordförande för valberedningen valdes Ala Shakrah. Som ny revisor så valdes Torbjörn Holmberg.

Som ny ordförande för föreningen valdes Ylva Stiller och som ny kassör valdes Niss Jonas Carlsson. Styrelsens aktuella sammansättning kan hittas på sidan om klubben.

Stadgeändring

En liten ändring av stadgarna fastställdes, vilket betyder att till nästa årsmöte är kallelsetiden fyra veckor, och inte sex veckor som det varit tidigare.

Ny medlemsavgift

Efter många år med samma avgift så beslutade årsmötet att höja medlemsavgiften till 150kr/år, detta gäller från och med 2025.

Verksamhetsberättelse

På mötet så presenterades verksamhetsberättelsen för det gångna året.