Välkommen till styrelsen säger vi till Ylva och Nils som valdes till nya ledamöter vid årsmöte. Vi vill även tacka Stefan får åren i styrelsen!

På årsmötet presenterades verksamhetsberättelsen om allt vad vi gjorde under 2022.